سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

وظیفه این بخش پاسخگویی به نیازمندیهای روزانه فنآوری اطلاعات در ساختمان مرکزی وزارتخانه و سایر ساختمانهای وابسته است. این واحد با راه اندازی سامانه تلفن گویای مپفا با شماره تماس 3084 و 3085، پس از تماس کاربران و ضبط خودکار درخواست آنان در اسرع وقت نیازمندی مربوط را بررسی و با اعزام کارشناس مرتفع می نمایند. با راه اندازی این واحد و این سامانه بخشی عمده ای از درخواستهای روزانه همکاران اعم از خرابی رایانه، درخواست ارتقا سیستم، اتوماسیون و ... بدون مکاتبه و در اسرع وقت بر طرف می گردد.
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.