شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۷
 

اهداف مرکز

     مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان یکی از واحدهای سازمانی مستقل، علاوه بر مأموریت توسعه و تصدی کاربری ابزار های میتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در حوزه ستاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، وظایف و مسئولیت های ذیل را برعهده دارد:

1.      مطالعه و تدوین مستندات راهبردی در حوزه رسانه های دیجیتال و همچنین کاربری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور

2.      حمایت از انجام فعالیت های پژوهشی، در حوزه رسانه های دیجیتال و تعامل فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات

3.      حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ

4.      حمایت از توسعه بازار و صنعت رسانه های دیجیتال و همچنین صادرات رسانه ها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی  به خارج از کشور

5.      انجام یا حمایت از انجام فعالیت های، تبلیغی، ترویجی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در حوزه رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و هنر در سطح جامعه

6.      صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه  رسانه های برخط، بسته های نرم افزاری رسانه ای، نشر رقومی، تکثیر و عرضه حامل های دیجیتال و برپایی مراکز عرضه داده و سامانه های عرضه برخط و خدمات مرتبط

7.      بررسی نرم افزارهای رایانه ای و محتوای آنها از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق مادی و معنوی و صدور  مجوز انتشار بسته های نرم افزاری رایانه ای

8.      صدور مجوز و  نظارت بر واردات، صادرات و تولید سامانه ها،  نرم افزارها، تجهیزات و سخت افزار های رایانه ای مورد استفاده درپدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری

9.      صدور مجوز تأسیس و نظارت  بر فعالیت تشکل های صنفی رسانه های دیجیتال و همچنین حمایت از آنها

10.  تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در خصوص کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ، رسانه های دیجیتال و ثبت و نشر نرم افزار های رایانه ای

11.  تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط و سازمان ها و مؤسسات بین المللی در اجرای وظایف محوله

این مرکز دارای دو واحد اجرایی مستقل و یک واحد برنامه ریزی می باشد. یکی از واحدهای اجرایی متصدی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دیگر بخش متولی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور می باشد.

اقداماتی همچون برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملّی رسانه های دیجیتال با بیش از 12000 اثر شرکت کننده و بیش از 000/700 نفر بازدید کننده، آغاز اجرای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آغاز شناسنامه دار کردن و ثبت نرم افزارهای رایانه ای در کشور (وظیفه قانونی که از سال 1383 معطل مانده بود) ، نظام مند ساختن ساز و کار تکثیر حامل های دیجیتال در کشور، حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال، کمک به حضور پدید آورندگان نرم افزارهای فرهنگی در معتبرترین نمایشگاه های بین المللی جهان، کمک به توسعه صادرات نرم افزارهای فرهنگی (به عنوان یک صنعت فرصت ساز برای کشور)، حمایت از محصولات برگزیده حوزه رسانه های دیجیتال، برگزاری وکمک به برگزاری قریب به 250 نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در حوزه رسانه های دیجیتال و ده ها مورد دیگر از اهم فعالیت های صورت گرفته توسط بخش رسانه های دیجیتال این مرکز در دوسال گذشته است که در این گزارش به آنها پرداخته خواهد شد.

همچنین راه اندازی سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری در سطح کلیه واحد های ستادی وزارتخانه و  ارتقاء آن به سامانه جدید، راه انداری شبکه یکپارچه برای کلیه ساختمان های ستادی وزارت متبوع، تامین یک هزار دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی (که بیشتر از تعداد رایانه هایی است که در طول سی سال گذشته در وزارتخانه خریداری شده است، بدون تخصیص اعتبار جدید به این امر) راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه اندازی نخستین خدمت الکترونیک وزارتخانه (صدور مجوز کتاب به صورت اینترنتی)، راه اندازی فاز نخست زیر ساخت کتاب دیجیتال کشور، راه اندازی فاز آزمایشی مرکز داده فرهنگ، تامین بیش از 30 نرم افزار کاربردی و سامانه اینترنتی برای بخشهای مختلف وزارتخانه و ده ها مورد دیگر نیز از اهم فعالیتهای بخش فناوری اطلاعات این مرکز است.

در این نوشتار ابتدا به ذکر اهم فعالیت های صورت گرفته توسط هریک از واحد های عملیاتی و همچنین واحد برنامه ریزی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پرداخته و در ادامه برخی مستندات مرتبط با عملکرد مرکز چون نمودار های مقایسه ای و تصویر الواح سپاس و تقدیر به نمایش درآمده و برخی قوانین و مقررات موضوع فعالیت مرکز درج گردیده است.

تاریخ بروزرسانی : ۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۲۸
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.