سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 

قانون اصلاح قانون مطبوعات

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

       عطف به نامه شماره 96524/37152 مورخ 18/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات ـ مصوب1364 و اصلاحات بعدی آن که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/9/1388و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره196707                                                 21/10/1388

وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

       قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 50432/104 مورخ 8/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدی آن

       ماده واحده ـ ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می‌گردد:

      الف ـ عنوان فصل اول به « تعاریف» تغییر می‌یابد.

       ب ـ متن زیر ذیل ماده (1) الحاق می‌گردد:

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.

       خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.

       تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.

       مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

       هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.

       آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.