ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران مرکز

محمدرضا بهمنی

رئیس مرکز
 • 45268
 • 101
 • 021-88315935

جواد موحد

معاونت فناوری اطلاعات
 • 021-38513093
 • 021-38512546

محمدصادق افراسیابی

سرپرست معاونت محتوایی
 • 45268
 • 161-125
 • 021-88315935

سلمان زاده

مدیر حراست
 • 88309160
 • 118-178
 • 021-88315935

ابوالفضل قناعت پیشه

سرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات
 • 45268
 • 105
 • 021-88315935

مجید شفیعی

رئیس اداره رویدادها موسسه (تارا)
 • 45268
 • 415
 • 021-88315935

حسین ابطحی

رییس اداره ارتباطات ومشارکت های موسسه (تارا)
 • 45268
 • 115
 • 021-88315935

محمد باقری

مدیر عامل موسسه (تارا)
 • 45268
 • 113
 • 021-88315935

حسین نادرخانی

قائم مقام موسسه (تارا) و رئیس واحدرصدوبررسی
 • 45268
 • 177
 • 021-88315935

احسان طاهری

رئیس اداره آموزش موسسه (تارا)
 • 45268
 • 116
 • 021-88315935